Donkey

Island Community Haven CIC - Donkeys Charlie & Blue

Cat

Island Community Haven CIC - Leo the farm cat

Llama

Island Community Haven CIC - Neno the Llama

Pig

Island Community Haven CIC - Rodderick & Mr Pig